Osto- ja vakuutustarkastukset

Hevosen ostopäätös on suuri ja vastuu hevosen hoidosta sitoo vuosiksi eteenpäin. Ostotilanteessa on hyvä teettää hevoselle eläinlääkärin suorittama ostotarkastus, jotta hevosen terveydentila myyntihetkellä olisi sekä ostajan että myyjän tiedossa mahdollisimman kattavasti. Uuteen hevoseen kohdistuu suuria odotuksia ja ostotarkastuksella pyritään varmistumaan siitä, että hevonen soveltuu aiottuun käyttötarkoitukseen.

Ostotarkastuksessa hevoselle tehdään kliininen tutkimus, jossa painotetaan tuki- ja liikuntaelimistön tutkimista. Hevosen liikkeet arvioidaan ontuman varalta ja sille tehdään taivutuskoe. Lisätutkimuksena tehdään usein röntgentutkimus. Ostotarkastuksen yhteydessä on suositeltavaa tehdä myös perusteellinen suun ja hampaiden tarkastus, sillä hampaissa voi olla isojakin ongelmia ilman, että se näkyy hevosessa päälle päin.


Vakuutus- ja ostotarkastukset on mahdollista tehdä kotitallilla, mutta röntgentutkimuksen sisältävä tarkastus suositellaan tehtäväksi klinikalla. 

Tarkastuksen jälkeen löydökset käydään läpi yhdessä ostajan ja myyjän kanssa. Tarkastus kertoo hevosen terveydentilan kyseisellä hetkellä ja löydösten perusteella arvioidaan, kuinka hyvin hevonen soveltuu aiottuun käyttötarkoitukseen. Ostopäätöksen yhteydessä on siis hyvä pohtia tarkoin, millaiseen käyttöön hevosta on hankkimassa.